Medezeggenschapsraad

Er is een Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS). In deze wet zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden.

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de brede school, formatie en schoolgids. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur (Promes) wil nemen, moet worden voorgelegd aan de M.R. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school.

De oudergeleding van de MR wordt door de ouders / verzorgers schriftelijk gekozen. Het personeel kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeels-geleding.

 

Met vragen over schoolse zaken kunt u terecht bij een van de MR-leden of een mailtje sturen naar mr.obssprinkels@stichtingpromes.nl. De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar. 

Samenstelling MR:

obsSprinkels

 
oudergeleding personeelsgeleding    

Carolien Slager (voorzitter)

Jacqueline Kwint (secretariaat)    
Juriën Bulthuis Jessica van Veen (secretariaat)    
Hugo Kramer 

Marianna de Boer

   
Lucian Schenkel Leonie Wigger    
       
       

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.