Pesten

Algemeen
De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Wij als school, MR en OV, sluiten ons hier helemaal bij aan.
School en ouders hebben hetzelfde doel. Beiden willen het beste voor een kind bereiken.
Als school en ouders een gezamenlijke invulling geven aan het "beste voor het kind", kunnen we elkaar ondersteunen en aanvullen.
Samenwerking is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, ook bij het tegengaan van het pesten. Wanneer school en ouders op één lijn zitten dan kan de invloed van de ouders op hun kind én de kennis die ze hebben over hun kind  worden gebruikt in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. De school heeft twee pestcoördinatoren: Marianna de Boer en Jacqueline Kwint.

Het verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken
Pesten onderscheidt zich van plagen. Het verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig is.

Ruzie maken
Ruzie maken mag! Hoe raar het ook klinkt! Het helpt kinderen om sociaal vaardig te worden. Bij het ruzie maken zoeken ze hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker als ze zelf een ruzie kunnen oplossen. Ouders kunnen hier ook een rol in spelen, door deze vaardigheden ook met uw kind te oefenen.

Plagen
•    Is onschuldig
•    Is tijdelijk
•    Speelt zich af tussen gelijken
•    Is te verdragen
•    Meestal één tegen één

Pesten
•    Men wil bewust iemand kwetsen en kleineren
•    Het gebeurt regelmatig en stopt niet meteen
•    De ‘pestkop’ krijgt altijd de bovenhand
•    Het gebeurt met het doel om te kwetsen
•    Een groep zoekt meestal één slachtoffer

Pesten en obsSprinkels
Op onze school hebben wij gekozen voor een  Vijfsporenaanpak: Een "aanpak" om pesten tegen te gaan! Deze aanpak richt zich op alle betrokkenen: het gepeste kind, de pester, de ouders, klas-of groepsgenoten en de school. De 5 sporenaanpak is bedacht en uitgewerkt door Bob van der Meer, die al sinds de jaren tachtig aandacht vraagt voor pesten en naar aanleiding van het onderzoek van Dan Olweus.
1.    Het gepeste kind steunen.
2.    Het kind wat pest steun/begeleiding bieden.
3.    De ouders van het gepeste kind en de ouders van het kind wat pest steunen/begeleiden.
4.    De andere kinderen betrekken bij de oplossing van het pesten.
5.    Als onderwijs/ school, SMW School Maatschappelijk Werk e/a instellingen de verantwoordelijkheid nemen.

In hele uitzonderlijke gevallen ( waarin de veiligheid van het kind of de groep in gevaar is) kan de pester geschorst worden van school.

We werken aan een goed schoolklimaat waarin kinderen zich veilig moeten voelen. Daarvoor zijn er regels: Schoolregels, klassenregels, pleinregels enz. We geven ons schoolklimaat vorm door te werken met de methode De Vreedzame School (zie voor meer informatie het kopje Vreedzame School).

Hoe herken je pesten?
Mogelijke signalen van slachtoffers zijn:
•    Ze gaan niet graag naar school
•    Ze worden vaak uitgelachen
•    Ze zien er ongelukkig uit
•    Ze geven een onzekere indruk
•    Hun bezittingen worden beschadigd
•    Vertonen agressief gedrag naar andere kinderen toe
•    Ze presteren slechter dan normaal
•    Ze lijken niet echt vrienden te hebben
•    Ze hebben vaak buik en hoofdpijn
•    Ze slapen slecht
•    Ze willen niet eten
Wat doe je als ouder?
•    Probeer op een rustige manier naar je kind te luisteren. Maak tijd om te luisteren.
•    Informeer de school en de desbetreffende leerkracht.
•    Laat je kind weten dat je trots op hem/haar bent.
•    Neem klachten van je kind altijd serieus.
•    Ondersteun de aanpak van de school als ouder en geloof samen met je kind dat er een einde zal komen aan het pesten.
•    Stimuleer je kind om voor zichzelf op te komen en ook voor anderen.
•    Stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij je kind.
•    Schakel, indien nodig, in samenspraak met de school de coördinator Sociale Veiligheid in. Voor onze school zijn dat Marianna de Boer en Jacqueline Kwint.

Wat als je kind pest?
Mogelijke kenmerken van pesters zijn:
•    Ze proberen te overheersen in allerlei situaties
•    Ze zijn vaak tegendraads
•    Ze aanvaarden geen tegenwerking
•    Ze hebben een gebrek aan sociale vaardigheden
•    Ze zijn vaak ongeduldig
•    Ze spotten, ze lachen iemand uit
•    Ze roddelen
•    Ze maken dingen stuk
•    Ze intimideren
•    Ze hebben moeite om gevoelens onder woorden te brengen
•    Ze hebben soms een laag zelfbeeld
•    Ze zijn zelf gepest geweest
Wat doe je als ouder?
•    Maak tijd om te praten over het probleem van je kind
•    Geef aan dat je het gedrag niet accepteert
•    Probeer te zoeken naar de oorzaken van het gedrag
•    Geef het goede voorbeeld en probeer ander (goed) gedrag aan te leren
•    Informeer de school en probeer naar een oplossing te werken
•    Beloon je kind wanneer het positief gedrag vertoont
•    Probeer je kind te laten beseffen hoe erg het is om gepest te worden
•    Schakel indien nodig, in samenspraak met de school, de coördinator Sociale Veiligheid in.

Wat te doen als je kind omstander is?
•    Stimuleer je kind om te praten met de leerkracht.
•    Informeer  de school om je bezorgdheid te uiten.

Er wordt gepest?! En nu? 
Wanneer u pesten signaleert, kunt u zich melden via de ‘Meldknop Pesten’, die op de site van onze school staat. Voordat u de meldknop gaat gebruiken, gaan wij er wel vanuit dat u het probleem heeft besproken met de groepsleerkracht. De school werkt met een stappenplan bij pesten (waarin de 5 sporenaanpak is verwerkt). De school werkt samen met  SMW School Maatschappelijk Werk.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.