Nieuwsbrief

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een ouderportaal. De ouders van onze school ontvangen een inlog, waarmee ze op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen op school. Daarmee is onze nieuwsbrief komen te vervallen.

Voor mensen buiten de school is het lastig, we kunnen echter voor de ouders en kinderen de privacy beter waarborgen.