Luizencommissie

Ter bestrijding van hoofdluis op school is er een luizencommissie actief. Deze commissie handelt volgens een luizenprotocol, die u hieronder kunt downloaden. Indien u ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u dit te melden op school. De kinderen van de groep krijgen dan een algemene melding mee naar huis waarin staat dat er hoofdluis in de klas heerst.

De luizencontrole vindt steeds in de week na iedere schoolvakantie plaats. In het geval van besmetting krijgt u een telefoontje. Informatie over bestrijding van hoofdluis kunt u vinden op de site van de GGD.

Documenten
Het hoofdluisprotocol van de school.